درج آگهي ويژه 8 ستاره يكساله+ پنل ارسال پيامك انبوه مادام العمر : 95000 تومان

نیازمندی های Orum Tejarat

راهنمای ثبت موسسه اموزشی

راهنمای ثبت موسسه اموزشی

آگهی رایگان
  •   phone
  • email
  •    تهران تهران
  • خدمات خدمات اداري
  • 48 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
  • تهران، خیابان جردن، خیابان دستگردی (ظفر) ، پلاک 277، ساختمان بانک خاورمیانه، طبقه 5، واحد 10
1-اخذ :تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها وتکمیل وامضا توسط شرکا 2-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم 3-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجاری 4-فتوکپی شناسنامه شرکا ودر صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت انها 5-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه 6-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا 1-تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی وهنری که به تایید دفترتوسعه ومشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد 2-فرم مشخصات عمومی متقاضی 3-تصویرپروانه تاسیس 4-فرم تکمیل شده درخواست دوره 5-تایید اماکن 6-تصویر مجوز تاسیس برای هنرستان های غیر دولتی 7-تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری 8-معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش وپرورش در مورد هنرستان های دولتی وغیر دولتی 9-تصویر آخرین روزنامه رسمی 10-تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11-تبلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد 1-اخذ :تقاضانامه ثبت موسسه از ثبت شرکت ها وتکمیل وامضا توسط شرکا 2-فتوکپی مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم 3-تعیین نام به شرح تعیین نام شرکت های تجاری 4-فتوکپی شناسنامه شرکا ودر صورت لزوم فتوکپی پایان خدمت انها 5-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین حداقل در دو نسخه 6-تنظیم اساسنامه حداقل در دو نسخه وامضا ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکا 1-تصویر اساسنامه برای موسسات فرهنگی وهنری که به تایید دفترتوسعه ومشارکت های فرهنگی هنری رسیده باشد 2-فرم مشخصات عمومی متقاضی 3-تصویرپروانه تاسیس 4-فرم تکمیل شده درخواست دوره 5-تایید اماکن 6-تصویر مجوز تاسیس برای هنرستان های غیر دولتی 7-تصویر مجوز تاسیس برای آموزشگاه آزاد هنری یا آموزشگاه سینمایی وسمعی وبصری 8-معرفی نامه ادارات یا سازمان های آموزش وپرورش در مورد هنرستان های دولتی وغیر دولتی 9-تصویر آخرین روزنامه رسمی 10-تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11-تبلیغات روزنامه که به تایید اداره کل استان مربوطه رسیده باشد
ثبت آگهی رایگان